خطای دید - تصاویر جالب از خطای چشم آدم

خطای دید - تصاویر جالب از خطای چشم آدم

خطای دید - تصاویر جالب از خطای چشم آدم

ثانیه به این شکل خیره بشین. اگر دیوانه نشدین میبینین که کمانها به تدریج از بین میرن و دوباره به عنوان قطعه ای از یک کمان دیگه شکل می گیرن.

چشمهایتان رو عکس بچرخانید؟

باورتون میشه که همه این خطها کاملاً موازیند!!!

با نگاه کردن به علامت مثبت و جلو عقب بردن سر از مونیتور دایره کوچکتر میچرخد


چشم هاتون رو روی عکس بچرخونید


خب در عکس زیر خطوط بین مربعهای سیاه و سفید صاف هستن یا کج؟


برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط تصویر خیره شوید، خواهید دید که نقاط رنگی اطراف آن ناپدید می شوند!


به نظر شما خط های عمودی مواری اند

ایا میتونید نقاط سیاه رو بشمارید؟

چشمهایتان رو عکس بچرخانید؟ چه اتفاقی میافتد؟ عکس تکان نمی خورد؟

ایا این خطوط موازی اند؟

در عکس زیر آیا مار پیچ می بینید؟

یا تصویر زیر می چرخد و موج میزند؟

به وسط عکس نگاه کنید و سرتون رو جلو و عقب ببرید

به نقطه وسط دایره نگاه کنید و سرتون رو عقب و جلو کنید

به وسط عکس نگاه کنید و سرتون رو جلو و عقب ببرید

برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس زیر خیره شوید.خواهید دید که هاله دور آن از بین خواهد رفت

نشانگر موس رو وسط شکل زیر قرار بدین و به آرومی بالا و پائین ببرین. خواهید دید که چه موج زیبائی بین گلها ایجاد میشه!

روی علامت مثبت خیره شوید! دایره چشمک زن را چه رنگی میبینید

این دو خط هم طبیعتا باید موازی باشند ولی چشم ما چیز دیگری می‌گوید